Τι είναι το branding;
To branding αποτελεί, εξ ορισμού, μια πρακτική μάρκετινγκ κατά την οποία μια επιχείρηση διεκπαιρεώνει στρατηγικά και με συνέπεια την εταιρική της ταυτότητα. H εταιρική ταυτότητα καθιστά εύκολα αναγνωρίσιμη την επιχείρηση από τους πελάτες, τους εργαζόμενους και όλους τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή μαζί της. Η δημιουργία ενός ισχυρού brand θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο κάθε επιχείρησης, προκειμένου να αναδείξει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και να πάρει μια ξεκάθαρη θέση στην αγορά που δραστηριοποιείται. Το Branding είναι μία απαιτητική – συνεχόμενη – διαδραστική διαδικασία που χτίζεται σε καθημερινή βάση αλληλεπιδρώντας με τους πελάτες σας. Είναι η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της μάρκας και του κοινού της επιχείρησης. Είναι η εμπειρία και η εντύπωση που αφήνει το brand στον πελάτη.

Η διαδικασία Branding αφορά οτιδήποτε συμβαίνει από το εσωτερικό μιας επιχείρησης προς τα έξω και περιλαμβάνει τρία στάδια:

Επιχειρηματικοί στόχοι και προσωπικότητα μάρκας.
Η εταιρεία θέτει στόχους και καθορίζει την προσωπικότητα του νέου brand. Αυτό αποτελεί σημαντικό θεμέλιο της διαδικασίας branding, εφόσον για να λάβουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα πρέπει να έχουν καθοριστεί οι προτεραιότητες, για να δούμε ποιά στρατηγική θα ακολουθηθεί για την επίτευξη μιας ισχυρής μάρκας.

Έρευνα αγοράς.
Όταν οι στόχοι τεθούν και η προσωπικότητα του νέου brand αρχίζει να γίνεται πιο σαφής, ακολουθεί η έρευνα αγοράς. Αυτό συντελεί στο να καταλάβουμε το περιβάλλον που θα ενταχθεί η νέα μάρκα και τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να επηρεάσουν την επιτυχία της.
Ο σκοπός της έρευνας αγοράς είναι να δώσει στοιχεία για τις επιτυχημένες πρακτικές και την αποφυγή λαθών των ανταγωνιστών αλλά και να αποκαλύψει τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Σχεδιασμός λογότυπου - Εταιρικό στυλ μάρκας - Οπτικά στοιχεία του brand.
Εφόσον όλα τα προαναφερθέντα έχουν υλοποιηθεί, πρέπει να οπτικοποιήσουμε την ταυτότητα της νέας μάρκας. Στην περίπτωση αυτή θα ήταν ωφέλιμο να απευθυνθείτε σε επαγγελματίες σχεδιαστές προκειμένου η εργασία αυτή να πραγματοποιηθεί με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το λογότυπο είναι το πιο βασικό σήμα της ταυτότητας σας, το πιο εμφανές σύμβολο της εικόνας της μάρκας και το θεμέλιο μιας αποτελεσματικής στρατηγικής μάρκετινγκ που επιτρέπει τη σύνδεσή της με το κοινό-στόχο. Ωστόσο, ο σχεδιασμός λογότυπου δεν είναι η μόνη οπτική αναπαράσταση μιας μάρκας. Μερικά στοιχεία ακόμη είναι η τυπογραφεία, το slogan, η παλέτα χρωμάτων, η χρήση μασκότ και άλλα οπτικά στοιχεία, που ένας επαγγελματίας σχεδιαστής καλείται να τα ενώσει με ένα αρμονικό εταιρικό στυλ. Η επιλογή των δημιουργικών στοιχείων πρέπει να γίνεται με κριτήρια σχετικά με την αισθητική, τη λειτουργικότητα αλλά και την έκφραση των συναισθημάτων που αφήνει στον αποδέκτη καθώς αντανακλά τη φιλοσοφία και το όραμα της επιχείρησης.

Συνεπώς, «Branding» είναι μία συνεχόμενη και διαδραστική εμπειρία, στην οποία η επιχείρηση και οι σχεδιαστές δημιουργούν από κοινού ένα αποτέλεσμα μοναδικό και καινοτόμο, οπτικοποιώντας την ταυτότητα του brand η οποία αποτελεί την σημαντικότερη επένδυση της επιχείρησή σας.